Безбедност деце у саобраћају


У сарадњи са МУП - ом Зајечар, саобраћајни полицајац је 25.10.2019. за време одељенске заједнице 4 разреда одржано је предавање у Медијатеци на тему "Основи безбедности деце у саобрацају". Ученици су активно учестовали у дискусији.
Powered by WebExpress