Грађа коже човека


Ученици VII-2,па и VII-3 су посматрали под микроскоп грађу коже човека на трајном микроскопском препарату. Уочили су рожни слој покожице, живи слој покожице и крзно.
Powered by WebExpress