ЗАВРШНИ ИСПИТ 2017ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

На сајту Министарства просвете http://www.upis.mpn.gov.rs/ , ученици могу на основу свог ИД броја да провере на које занимање су распоређени у I уписном кругу!

Информације

На сајту Министарства просвете http://www.upis.mpn.gov.rs/ , ученици могу на основу свог ИД броја да провере своје листе жеља, оцене и бодове на завршном испиту. Такође, на истом сајту, могу пронаћи информације о броју бодова који је био потребан за упис на одређена занимања претходних  школских година.

ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

Прелиминарни резултати завршног испита биће истакнути у школи у СУБОТУ (17.06.2017.) у 20:00h.

Важно обавештење за ученике:

- испит из српског/матерњег језика је 14.06.2017., из математике 15.06.2017. и испит са комбинованим тестом је _16.06.2017.__;
- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;
- сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Пробни завршни испит

Пробни завршни испит из математике је 07.04.2017. у 12:00;, из српског/матерњег језика је 08.04.2017. у 09:00, и испит са комбинованим тестом је _08.04.2017._у 11:30.
-дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица,троугао, лењир и шестар;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Powered by WebExpress