ЗАВРШНИ ИСПИТ 2018Расподела I круг

На сајту Министарства просвете Републике Србије http://www.upis.mpn.gov.rs у делу Подаци о ученицима, ученици могу, уносом свог ИД броја, остварити увид где су распоређени у 1. уписном кругу.

ИНФОРМАЦИЈЕ

На сајту Министарства просвете Републике Србије http://www.upis.mpn.gov.rs у делу Подаци о ученицима, ученици могу, уносом свог ИД броја, остварити увид у број бодова који носе на основу успеха из основне школе, број бодова остварен на завршном испиту, као и увид у исказану листу жеља.

Важно обавештење за ученике:

- испит из српског/матерњег језика је 18.06.2018. у 9:00, из математике 19.06.2018. у 9:00 и испит са комбинованим тестом је _20.06.2018. у 9:00;
- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;
- сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

On-line тестови

На сајту http://srednjeskole.edukacija.rs/testovi-za-malu-maturu ученици могу решавати тестове за припрему мале матуре (тестови из српског језика, математике и комбиновани тест).

Powered by WebExpress