ЗАВРШНИ ИСПИТ 2019ОБАВЕШТЕЊЕ

На сајту МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ Линк-upis.mpn.gov.rs ученици могу уносом свог ИД броја да провере своје податке (број бодова на сонову успеха из школе, а касније и број бодова са завршног испита, као и да провере своје листе жеља и где ће бити распоређени)!

Важно обавештење за ученике:

- завршни испит из српског језика је 17.06.2019. у 09:00, из математике је 18.06.2019. у 09:00,а комбиновани тест је _19.06.2019._у 09:00.
- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;
- сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Пробни завршни испит - АПРИЛ 2019

Ученици ће током два дана радити три теста ‒ 12. априла 2019. године у 12:00 ‒ тест из математике, а 13. априла 2019. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

On-line тестови

На сајту http://srednjeskole.edukacija.rs/testovi-za-malu-maturu ученици могу решавати тестове за припрему мале матуре (тестови из српског језика, математике и комбиновани тест).

Тестови са претходних завршних испита

Тестови

Powered by WebExpress