Завршни испит

                                                                              2022

Решења КОМБИНОВАНОГ теста

Кључ

Решења теста из МАТЕМАТИКЕ

Кључ

Решења теста из СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Кључ

Обавештење за ученике и родитеље

Прилог

Важно обавештење за ученике:

-Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.
-Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;
-Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
-Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
-Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита, понесу са собом ђачку књижицу, а другог и трећег дана полагања испита, уз ђачку књижицу ученици треба да понесу и Образац 41, који ће добити од одељењског старешине првог дана, пре полагања испита из српског, односно матерњег језика.
-Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
-На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
-На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
-Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи);

Powered by WebExpress