ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИЗоран Величковић-лице за заштиту података о личности одређен од стране ОШ"Ђура Јакшић" у Зајечару

Адреса. Лењинова бр.1,19000 Зајечар
електронска пошта: velzor@yahoo.com
мобилни телефон: 0603791293
фиксни телефон: 019/3400517
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чл.58. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр.87/2018 од 13.11.2018. године)
Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Powered by WebExpress