"ИМАМ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО"


У оквиру Дечје недеље, 1. 10. 2018. године, ученици првог и трећег разреда разговарали су о томе шта за њих значи срећно детињство. Да ли занају шта је насиље, по чему препознају насиље, да ли су некада трпели насиље или били насилни према некоме? Радећи у паровима, направили су пано на тему ИМАМ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО.
Powered by WebExpress