Час корелације: ''1389-ИЗМЕЂУ МИТА И ИСТИНЕ''


У одељењу VI 1 одржан је 24.09.2018. час корелације српског језика и историје на тему ''1389-ИЗМЕЂУ МИТА И ИСТИНЕ''. Циљ часа је био да се повежу мотиви наших народних епских песама о Косовском боју и историјске чињенице о истом догађају, као и да се истакну узроци настанка мита и потребе да се располаже чињеницама у тумачењу последица Косовског боја. Час је организован уз мултимедијалне садржаје (слушање духовне музике, гледање делова из филма, гледање слика) и групни рад на питањима из књижевности и историје.
Powered by WebExpress