РЕЧИМА СЛИКАМ ЈЕДАН ЗИМСКИ ПРЕДЕО


Са ученицима петог разреда (другог и трећег одељења) 23.01.2018. одржан је час корелације српског језика и ликовне културе. Обрађивана је наставна јединица из српског језика РЕЧИМА СЛИКАМ ЈЕДАН ЗИМСКИ ПРЕДЕО која се надовезала на наставно градиво рађено из ликовне културе. Корелацијом је, кроз вежбе опажања мотива,облика,боја,светлости и осталих елемената уметничког израза , унапређено и описивање и сликање пејзажа.
Powered by WebExpress