Ново у школској библиотеци!


Библиотека је богатија за додатна наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Од Издавачке куће ,,Klett'' набављена су два приручника, Приручник за наставнике за рад са ученицима са сметњама у развоју од 1. до 4. разреда основне школе и Приручник за наставнике за рад са ученицима са сметњама у развоју од 5. до 8. разреда основне школе. Уџбеници/додатна наставна средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основне школе набављени су од Издавачке куће ,,Школски сервис Гајић'' из Београда. Интерактивне сликовнице (сликовнице+пузле) су додатна наставна средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста су набављене од Издавачке куће ,, Школска књига'', а њихов циљ је развијање когнитивних моћи, читалачких навика, моторичких и визуелних способности- због чега се и сматрају посебно погодним за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Powered by WebExpress