ОД РАКЕТЕ ДО ПАПИРА


Ученици осмог разреда показали су гостима из Италије да иста супстанца може да служиза добијање ракетног горива и за стварање уметничких дела.
Powered by WebExpress