Продужени боравак


И ове школске године продужени боравак је организован за ученике 1. и 2. разреда, као и за ученике путнике из предшколских група и из 3. и 4. разреда. Продужени боравак ради од 8 до 16 сати и ове године учитељи који раде у боравку су Маја Петруцић и Зоран Величковић. Ученици у продуженом боравку пишу домаћи, увежбавају обрађене садржаје, имају могућност неформалног учења из разних области, имају разне облике физичких активности, радионице, гледају филмове и још многе друге активности.
Powered by WebExpress