ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА


На часу утврђивања градива: „Периодни систем елемената“, ученици 7. разреда су могли да уоче везу између грађе атома неког елемента и његовог положаја у Периодни систем елемената.
Powered by WebExpress