Подршка ромским ученицима у превазилажењу последица пандемије Ковид-19 у њиховом образовањуНаша школа учествује у овом пројекту који спроводи Фондација за отворено друштво у сарадњи са школама и покретом Опре Рома Србија.

Циљеви овог пројекта су: организовање наставних часова за ученике којима је потребна додатна подршка током лета, обезбеђивање техничке опреме и бесплатног интернета за похађање онлајн наставе, праћење школовања и исхода образовања у првој половини школске 2020/21. године.

Тридесет ученика је похађало Летњу школу, која је трајала од 17. августа 2020. године, до 28. августа. Летња школа је подразумевала наставу из српског језика и математике. У нашој школи 6. октобра 2020. године, подељени су школски прибор и таблети, ученицима којима је то неопходно за даље школовање.
Powered by WebExpress