ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Diversity is Opportunity, Ерасмус+У оквиру пројекта Diversity is Opportunity, предвиђене су презентације пројекта у циљу упозанавања шире јавности са темом и оствареним резултатима.Чланови тима који реализује пројекат до сада су реализовали 5 презентација.

11. 10. 2018.

Пројекат Diversity is Opportunity (2018) чланови Тима презентовали су на Наставничком већу у Основној школи „Ђура Јакшић” у Зајечару.

14. 11. 2018.

Пројекат Diversity is Opportunity (2018) чланови Тима презентовали су на Стручном већу за разредну наставу у Основној школи „Ђура Јакшић” у Зајечару.

15. 11. 2018.

Пројекат Diversity is Opportunity (2018) чланови Тима презентовали су на Наставничком већу у Основној школи „Ђорђе Симеоновић” у Подгорцу.

20. 11. 2018.

Пројекат Diversity is Opportunity (2018) чланови Тима презентовали су у Техничкој школи у Књажевцу.

28. 11. 2018.


Пројекат Diversity is Opportunity (2018) чланови Тима презентовали су у Основној школи „Вук Караџић” у Великом Извору


13.12.2019.


Пројекат Diversity is Opportunity (2018) чланови Тима презентовали су на Стручном већу за предметну наставу у Основној школи „Ђура Јакшић” у Зајечару.
На свим презентацијама било је речи о програму Ерасмус+, о начинима аплицирања и самој изради пројекта.Наставничко веће наше школе, стручно веће за разредну наставу, као и посебно заинтересовани настанивници имали су прикиу да се детаљније упознају са пројектом и почну са практичном нових метода рада.
Powered by WebExpress