ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЧЕТИНАРА


Ученици петог разреда на часу биологије научили су да према дужини, облику четина и боји коре разликују црни бор, бели бор, смрчу и јелу.
Powered by WebExpress