ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ


У одељењу 81 имамо уобичајену појаву да ученици који су савладали наставне садржаје из хемије помажу ученицима који то нису. Тиме су допринели да ови ученици видно напредују у свом раду.
Ученица која се истиче помажући друге је Наталија Танић, а често јој се придружују Душан Михајловић и Вања Урлановић.
Најлепше од свега је што ученици, којима је била неопходна помоћ, сада помажу друге.
Powered by WebExpress