Рељеф завичаја


На часовима природе и друштва и ликовне културе ученици 3-2 израдили су рељеф завичаја.
Зајечар се налази у зајечарској котлини.На југу града је узвишење Краљевица, а на северу је Бели брег. Кроз Зајечар протичу Црни и Бели Тимок чијим спајањем настаје река Тимок. Кроз Зајечар пролази железничка пруга,која полази из Прахова пристаништа, преко Неготина,Зајечара, Књажевца и Сврљига до Ниша.
Powered by WebExpress