Радионица за родитеље


Дана 29.03.2108. године у оквиру пројекта Родно освешћеност, превенција насиља и дискриминације у вртићима и школама одржана је радионица за родитеље шестог разреда на тему Родна дискриминација у школи и Пол, род и језик. Циљеви ових радионица су:
- Уочавање да у свакодневном школском животупостоји родна дискриминација.
- Разумевање односа дискриминације, позиције моћи и насиља.
- Схватање комплексности родне дискриминације и идентификовање повезаности родне дискриминације са другим облицима дискриминације.
- Разумевање концепта родне равноправности.
- Разумевање значаја употребе родно осетљивог језика.
Родитељи су усмено и писмено исказали своја мишљења.
Powered by WebExpress