Родна освешћеност


У оквиру пројекта Родно освешћеност, превенција насиља и дискриминације у вртићима и школама Вршњачки тим је добио задатак да одради пет паноа, из разних области, на којима се представља равноправност међу половима.
Чланови Вршњачког тима су своја одељења упознали са циљем пројекта, да се развије свест о равноправности имеђу дечака и девојчица и да треба свако да донесе материјал за израду паноа.
Осми разреди су изабрали спорт, седми писце, шести математику, пети науку а Вршњачки тим је израдио пано из области музика.
Сви израђени панои биће истакнути у холу школе.
Powered by WebExpress