ПРИРОДА И ДРУШТВО- СМЕШЕ


На часовима природе и друштва најзанимљивији су експерименти. Смеше и поступци одвајања састојака смеша су нам били посебно занимљиви. Сви су активно учествовали у раду, од доношења потребних састојака и прибора за рад, до практичног рада на часу. Знање усвојено на овај начин трајније је од знања стеченог само кроз причу и гледање слика.
Powered by WebExpress