Српски језик и књижевност

                                                                        2021-2022

249873957_272914578077833_6193133071519407067_n.jpg

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату

Прилог

Audience

Угледни час из српског језика

У среду 13. 10. 2021. године наставник Ивана Здравковић одржла је угледни час из српског језика и књижевности у одељењу 6/1. Наставна јединица: Настанак гласова - говорни органи; подела гласова (самогласници, сугласници, сонанти).Циљ часа је усвајање градива о говорним органима, настанку и подели гласова на интересантан начин, уз коришћење игровне методе ,,Живо слово".Ученици су, уз практичне задатке, самостално долазили до закључака о говорним органима који учествују у настанку гласова. На крају часа коришћен је пано - чичак на коме су ђаци самостално применили научено градиво.Часу је присуствовао директор школе, Саша Војновић, наставници српског језика Александра Солдо и Марина Станојевић.

СЛИКЕ

Audience

Дан сећања на жртве геноцида и холокауста у Другом светском рату 2022

Прилог

Audience

СВЕВРЕМЕНОСТ СТЕРИЈИНЕ„ПОКОНДИРЕНЕ ТИКВЕ”

Прилог

Powered by WebExpress