Стручно веће природних наука

                                                                        2020-2021

naslovna slika.jpg

Дан науке

Традиционали осми по реду дан науке у ОШ. ,, Ђура Јакшић'' под називом : екологија и заштита животне средине , ове године зббог ковид ситуације, одржава се online. Организатор је Стручно веће природних наука и договор је да се прилоуи постављају на гугл учионицу до краја априла .

Powered by WebExpress