Трајни задатак-Кутија за рециклажу


Са циљем развијања еколошке свести, деца у припремним предшколским групама су још у септембру упозната са појмом рециклаже.У учионицама су постављене тзв. кутије за рециклажу, у којима деца одлажу папир који им више није потребан. Овај папир биће рециклиран, односно поново употребљен, на разним активностима до краја школске године.
Powered by WebExpress