УРАДИ САМ 1


У другом и четвртом разреду се ове године реализује секција Уради сам. На самом почетку године, уз малу помоћ нашег мајстора Љубе, направили смо чивилук за пешкире , који стоји унашој учионици. Потрудили смо се да буде весео, како би улепшао простор у коме проводимо преподне.
Powered by WebExpress