ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИКAudience

Français facile / Лаки француски језик

https://www.francaisfacile.com

Овај сајт нам помаже у проширивању знања француског језика. Често га користимо на часовима додатног рада јер су садржаји прилагођени учењу. Најпре је дато објашњење граматичких садржаја у виду клипа или текста, онда се ради тест и, што је најбоље, постоји провера тачности теста. Тестови су дати по нивоима, тако да их сви ученици могу радити.

Powered by WebExpress