УГЛЕДНИ ЧАС - ЧАС КОРЕЛАЦИЈЕ


У петак, 22. 9. 2017. одржана су два угледна часа у одељењима 6/1 и 6/3. Тема оба часа била јеБитка на Косову, а на њима је показана предметна корелација између српског језика (домаћалектира: епске песме косовског циклуса) и историје. Посебна пажња посвећена је разгрничавањулегендарних детаља везаних за овај важан историјски догађај од самих историјских чињеница.Многи ученици били су изненађени оним што су чули, будући да је њихово досадашње знање окосовској бици било базирано готово искључиво на косовској легенди.
Powered by WebExpress