Paroles et musique


У уџбенику за 7.разред, на 28.страни, налази се текст Paroles et musique. Након обраде текста ученици су послушали песму Toi et moi и урадили њену граматичку анализу. Ученици су били веома активни и на тај начин показали да се страни језик може учити и на опуштенији начин. До краја часа преслушавани су други музички стилови који су наведени као резултат анкете на тему Млади Французи и њихов укус.
Powered by WebExpress