МатематикаScreen-Shot-2015-08-31-at-9.53.23-AM.jpg

Задаци за вежбање

-Реални бројеви 1.део
-Реални бројеви 2.део
-Реални бројеви 3.део


-Алгебарски изрази


-Питагорина теорема


-Троугао и четвороугао


-Многоугао

-Сличност


-Призма и пирамида

-Степен и квадратни корен 1.део
-Степен и квадратни корен 2.део
-Степен и квадратни корен 3.део


-Основне формуле из ПЛАНИМЕТРИЈЕ


-Координате и линеарна функција


-Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом
-Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом2
-Системи линеарних једначина са две непознате


-Пропорције
-Пропорције 2


-Круг
-Ваљак, купа, лопта
-Сложене фигуре-Резултати

Powered by WebExpress