ENGLISH LANGUAGELogo.jpg

ONLINE KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

Dragi đaci,
Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINK group obezbedilibesplatne online kurseve engleskog jezika.
ITAcademy https://www.it-akademija.com/ kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu prilikuđacima koji žele da usavrše i unaprede svoje znanje engleskog jezika da postanušto uspešniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu.
Ukoliko ste đak od V do VIII razreda i želite da unapredite svoje znanje engleskogjezika pozivamo Vas da se prijavite za besplatan online kurs engleskog jezika kodsvog nastavnika koji će odlučiti ko će dobiti mogućnost za pohađanje ovih kurseva..
Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobićete poklon kod sa kojim ostvarujetepravo na besplatan kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na strani prijave https://www.it-akademija.com/ucenje-engleskog dobićetena mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezikakako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.

Powered by WebExpress