Документи школе


- Годишњи план рада за школску 2018-2019. годину
- ДАН "ОТВОРЕНИХ ВРАТА"
- Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2017-2018. годину
- Годишњи план рада за школску 2017-2018. годину
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2016-2017 годину
- Распоред писмених и контролних задатака у школској 2016-2017. години: 5.разред6.разред7.разред8.разред5. и 6.разред Лубница7. и 8.разред Лубница
- Летопис школске 2015-2016.године
- Правилник о раду
- Правилник о награђивању запослених
- Правилник о безбедности ученика
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2015-2016.
- Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2015-2016.
- Годишњи план рада за школску 2015-2016.
- Распоред писмених и контролних задатака: 5.разред, 6.разред, 7.разред, 8.разред
- Летопис школске 2014-2015.године
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2014-2015.
- Летопис школске 2013-2014.године
- Школски развојни план 2015-2020.
- Статут школе
- Правилник о раду
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Измене и допуне пословника о раду Школског Одбора
- Измене и допуне пословника о раду Наставничког већа
- Пословник о раду Савета родитеља
- Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
- Историјат школеPowered by WebExpress